De NVM Woontoets: zorgplicht en privacywet

Aan het woord: Gratia van Hooijdonk, beleidsmedewerker woningmarkt Nederlandse Vereniging van Makelaars
 
Wat is de NVM Woontoets?

De NVM Woontoets geeft makelaars de mogelijkheid om (potentiële) huurders te controleren. Makelaars zijn onder andere verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid. Steeds vaker worden meerdere aspecten gevalideerd om een beter beeld te krijgen in het kader van de zorgplicht (zie ook: http://www.validatagroup.com/nieuws-white-papers). Voorbeelden hiervan zijn: het opvragen van de werkgeversverklaring en eventuele ervaringen met eerdere verhuurders.

De NVM Woontoets maakt deze controle mogelijk.  Voor verhuurders is het wegnemen van bepaalde risicofactoren erg fijn, het biedt meer zekerheid bij het vinden van een huurder. De NVM Woontoets werd noodzaak toen bleek dat er bijvoorbeeld hennepkwekerijen in huurwoningen werden opgezet. De betreffende huurders waren niet goed gescreend en zagen, onder andere door middel van identiteitsfraude, de kans om dergelijke praktijken uit te voeren. De behoefte aan identiteitscontrole nam hierdoor toe. Naast de preventie van criminaliteit, is merkbaar dat de betrouwbaarheid in het algemeen ook te wensen overlaat. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning is men niet altijd eerlijk over het inkomen en eventuele betalingsachterstanden. Dit kan op termijn problemen opleveren. Makelaars willen natuurlijk voorkomen dat ze hun opdrachtgever opzadelen met een  huurder die de maandelijkse huur niet kan betalen. De NVM Woontoets screent potentiële huurders zorgvuldig, met behulp van de geautomatiseerde innovatieve software van de Validata Group.

Hoe is de samenwerking met de Validata Group tot stand gekomen?

De NVM Woontoets is in 2012 ontwikkeld. De controles hebben betrekking op persoonsgegevens en daarmee kwam het privacyvraagstuk naar boven. Volgens onze opvatting kon de leverancier waar wij op dat moment mee samenwerkten, onvoldoende waarborgen dat de NVM Woontoets voldeed aan de eisen op het gebied van privacy. De Validata Group had al een systeem voor het controleren van CV’s voor werkgevers en zij hadden de ambitie om hun diensten uit te breiden naar de vastgoedsector. De Validata Group kon ons een privacy bestendig systeem bieden en zodoende hebben wij besloten om in december 2015 de krachten te bundelen met de Validata Group. Kandidaten leveren zelf gegevens aan en de aanvrager van de screening krijgt enkel nog de resultaten te zien. Mede op basis van deze resultaten kan de verhuurder een weloverwogen beslissing nemen en voldoet de makelaar aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

Welke rol speelt de Validata Group in jullie proces?

De NVM Woontoets is in samenwerking met de Validata Group compleet aangepast aan de eisen van deze tijd en voldoet nu volledig aan de privacywetgeving. Met de huidige woontoets hebben wij er alle vertrouwen in dat een goede screening geborgd is. Een NVM makelaar die gebruik maakt van deze tool, voldoet aan zijn zorgplicht.  

Hoe denk jij dat het screenen van potentiële huurders zich de komende jaren zal ontwikkelen?

Ik verwacht dat er in de toekomst een verschuiving van makelaar naar consument zal plaatsvinden. Het zou een goede ontwikkeling zijn als potentiële huurders zichzelf kunnen screenen en bij aanvang van het proces een rapport kunnen overleggen. Het zou kunnen dat toekomstige huurders enkel met een positief screeningsrapport, toegang krijgen tot (een deel van) het huuraanbod. Het gehele verhuurproces zal in dat geval digitaliseren en sneller verlopen. Makelaars hoeven dan niet meer te wachten op het resultaat van een screening en kunnen een huurovereenkomst sneller laten tekenen. 

Hoe ervaren de gebruikers de NVM Woontoets?
Zowel de klanten als gebruikers waarderen het systeem, het proces en de service met een 8 op de schaal van 0-10. Het gemak van zekerheid.Bron/auteur: Validata Group in interview met Gratia van Hooijdonk
Publicatiedatum:1 juni 2017


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maakt gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord