FAQ


Voeg categorie toe

Categorie of vraag verwijderen? -> rechtermuisknop op de vraag.

 • Algemeen
  voeg vraag toe
  • Ik wil graag de status van mijn screening weten.
   Als u gescreend wordt door Wonen-OK kunt u te allen tijde inloggen om de status van uw screening te volgen. Tevens kunt u altijd contact opnemen met het Service center van Wonen-OK.
  • Kan ik op de screening reageren of een correctie plegen?
   U heeft het recht om gehoord te worden indien er iets in het rapport staat wat naar uw mening onjuist is. Het is de opdrachtgever die bevindingen binnen de screening eventueel laat meewegen of niet. Het is daarom raadzaam om in eerste instantie met uw  makelaar daarover te praten. Indien u aanvullend op het rapport een opmerking wilt laten plaatsen dan kan dat eventueel achteraf. U kunt daarvoor bellen met ons Service Center:              +31 (0) 88 050 2100.
  • Wat gebeurt er als er iets niet klopt in het rapport?
   Wonen-OK wordt ingeschakeld om als onafhankelijke partij uw gegevens na te gaan. Indien er 'afwijkingen' zijn komt dit in het screening rapport naar boven en kan dit reden zijn voor de opdrachtgever om aanvullende vragen aan u te stellen hierover. Wonen-OK geeft nooit een advies aan de opdrachtgever omtrent het wel of niet doorzetten van een procedure. Die beslissing ligt bij de opdrachtgever.
  • Hoe lang duurt een screening?
   Zodra Wonen-OK de juiste gegevens heeft ontvangen vanuit de opdrachtgever en u, duurt het verwerken en afronden van een screening ca 5 werkdagen. Houdt u er rekening mee dat u als huurder ook een rol heeft in het proces voordat wij echt aan de slag kunnen. Wij vragen u om in te loggen binnen uw eigen beveiligde omgeving bij Wonen-OK om zo de nodige gegevens na te lopen en te valideren. Dat gebeurt allemaal online en neemt ca 15 minuten in beslag. Hoe eerder u uw eigen gegevens valideert en doorzet, hoe eerder wij aan de slag kunnen.
 • Juridisch
  voeg vraag toe
  • Privacy Statement Wonen-OK
   Wonen-OK heeft een Privacy Statement waarin beschreven wordt met welk doel uw persoonsgegevens verwerkt worden en hoe dat gebeurt. De verwerking van persoonsgegevens door Wonen-OK is eind 2013 getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens  (AP) en goed bevonden. Naast de goedkeuring op het proces en de data verwerking heeft Wonen-OK een separaat verwerkingsbesluit ontvangen om ook strafrechtelijke gegevens te mogen verwerken. De verwerking van persoonsgegevens door Wonen-OK is bij de AP  geadministreerd onder het meldingsnummer m1612862. Klik hier voor de link naar Privacy Statement.
  • Moet ik toestemming geven om gescreend te worden?
   Op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft uw (toekomstig) opdrachtgever een "gerechtvaardigd belang" om u te screenen. Het gerechtvaardigd belang is in de regel aanwezig bij handelingen in het kader van de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van een organisatie. Een werkgever moet erop kunnen vertrouwen dat het toekomstige personeel integer en betrouwbaar is.

   Uw toestemming is juridisch gezien dus niet een vereiste om te kunnen screenen.
  • Waarom dien ik dan toch akkoord te geven op de screening?
   Zoals hierboven aangegeven heeft uw (toekomstig) werkgever of opdrachtgever onder bepaalde voorwaarde het recht om u te screenen, en is uw toestemming daar niet voor vereist. En toch vraagt Wonen-OK u om akkoord te geven op het uitvoeren van de screening. Enerzijds geeft u door akkoord te gaan aan dat u geïnformeerd bent over de screening en anderzijds hebben wij dit nodig om bij bepaalde derden daadwerkelijk uw gegevens te kunnen verifiëren.

   Een voorbeeld is de verificatie van uw diploma dat, in veruit de meest gevallen, bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) plaatsvindt. Zij mogen aan ons bevestigen dat u uw diploma heeft behaald en wat de in- en uitschrijvingsjaren waren mits wij daarvoor uw toestemming hebben. Voor u biedt dit veel gemak, want u hoeft uw diploma in principe niet aan te leveren. Wij vragen dus uw toestemming om uw gegevens ook daadwerkelijk te kunnen controleren, wat een vereiste is voor een goede screening.
  • Kan ik weigeren om mee te doen aan de screening?
   Ja, dat kan. U wordt voorafgaand aan de screening uitgebreid geïnformeerd over de screening. Onze opdrachtgever heeft een screenings beleid en maakt gebruik van de dienstverlening van Wonen-OK om dit zo goed en vriendelijk mogelijk te borgen. Stel dat u niet gescreend wil worden, dan heeft u het recht om dit te weigeren. De consequentie van het weigeren is echter in vrijwel alle gevallen hetzelfde; en dat is dat u niet in dienst zal treden bij onze opdrachtgever. Indien u overweegt om de screening te weigeren raden wij u aan om dit eerst te bespreken met uw (toekomstig) werkgever.
  • Wat gebeurt er met mijn gegevens?
   Uw gegevens worden door Wonen-OK verwerkt en na de screening opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Dit is toegestaan onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zolang Wonen-OK de juiste toestemming ontvangt van u. Naast de toestemmingsverklaring heeft  Wonen-OK een Privacy Statement waarin beschreven staat hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn op dit gebied.
 • Technisch
  voeg vraag toe
  • De volgende foutmelding verschijnt ‘An error has occurred while handling the request’.
   Dit is een foutmelding van het Mendix-systeem. Mendix is de basis waarop de Huurder-OK applicatie gebouwd is. Mogelijke oplossingen zijn het verwijderen van de internetgeschiedenis, het resetten van het wachtwoord en het gebruiken van een andere browser.
  • De volgende foutmelding verschijnt: 'Error when loading url Support/welcomemessage_candidate.mxf:
   Onjuist aantal argumenten of ongeldige eigenschaps toewijzingen.
   Dit is een foutmelding die zich voordoet wanneer de u Internet Explorer 10 gebruikt. Wij raden u aan een eerdere versie van Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken.
  • De volgende foutmelding verschijnt ‘Access is denied’.
   Dit is een foutmelding die in bepaalde gevallen verschijnt bij het uploaden van documenten. Deze fout wordt veroorzaakt door beveiligingsinstellingen van de browser. Een mogelijke oplossing is het gebruiken van een andere browser. Wanneer dit niet werkt mag de kandidaat zijn documenten mailen en voert Huurder-OK de upload uit.
  • De volgende foutmelding verschijnt: ‘Uw screening is opgeslagen, maar nog niet verwerkt.’
   Dit is een foutmelding die in bepaalde gevallen verschijnt bij de screenings die worden ingediend binnen de ABN-AMRO applicatie. Deze fout wordt veroorzaakt doordat u de tekst in een cijferveld heeft geplaatst, bijvoorbeeld in het tabblad ‘referenten’.
  • Niet alle gegevens uit mijn CV staan goed in het systeem.
   Dit is geen fout maar het gevolg van een niet-optimale parsing door TextKernel. In dit geval dient de kandidaat zelf zijn gegevens te corrigeren en aan te vullen
  • Er staan helemaal geen gegevens uit mijn CV in het systeem.
   Dit is een fout die wordt veroorzaakt door de opmaak van het CV. Wanneer een CV bestaat uit een afbeelding (bijvoorbeeld nadat het papieren CV is gescand) wordt het niet goed geparsed. De kandidaat mag zijn digitale CV mailen en Huurder-OK voert via Finaps de upload uit.
  • Wanneer ik van de stap opleidingen wil doorklikken naar de volgende stap,
   geeft het systeem aan dat ik niet alle opleidingen heb gevalideerd.
   Dit is een foutmelding die wordt weergeven wanneer een blanco regel boven de opleidingen staat. Wanneer deze wordt verwijderd door de kandidaat, kan worden doorgeklikt naar de volgende stap.
  • Wanneer ik mijn screening wil indienen, geeft het systeem aan dat niet alle velden zijn gevalideerd.
   Dit is een foutmelding die over het algemeen wordt weergegeven wanneer er een witregel in de opleidings- of cursusgegevens staat. Wanneer deze wordt verwijderd door de kandidaat, kan de screening over het algemeen worden ingediend.


Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag per email
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord